Hemmets lugna vrå, 280 x 326 px
Kristian Lundbergs nya diktsamling är en lyrisk monolog lika mycket som det är en diktsamling. Här är det rösten hos ett antal olika faktiska och fiktiva personer som plötsligt vävs ihop till en och samma röst. Det är till viss del Fru Fritzl som talar. Men det är också världens alla plastikkirurger som gör sina röster hörda. Vad händer när ondska och övergrepp blir vardag och normalitet? Och hur kan vi förstå vad som sker?

Läs mer…

Omslag, Jonas Brun: Omsorg (280 x 326 px)
Omsorgen bär samhället på sina axlar, den är tätt inkilad mellan människorna, den märks i både de största och de minsta tingen och ändå är den osynlig. Omsorg är en old-school diktsamling uppbyggd av enskilda dikter med titlar, som alla visar var sin facett av omsorg. Omsorg beskriver omsorgen i vardagen, i ett vårdyrke, i radhusträdgården, på smekmånad i Venedig, på en mors demensboende. Det är en bok om omsorgen när den blomstrar, när den överraskar, när den spricker och när den bara lämnat sorg kvar.

Läs mer…

John Webb: Terraform,_280x267
Urbaniseringen sker över hela världen, ibland i förfärande grad och till enorma kostnader för miljön och djurlivet. I denna bok är dock fotografierna från länder där förändringarna i allmänhet betraktas som relativt kontrollerade, och chockerande i kraft av sin omfattning eller hänsynslöshet. Likväl visar bilderna på vardagliga platser som ofta förbises vid den gradvisa förvandlingen av planeten till att helt domineras av mänsklig aktivitet och bosättning, där den naturliga välden inte längre har någon plats.

Läs mer…

Kristoffer Leandoer: Barn, 280 × 424 px
Vad ska vi ha barn till? I Barn paradiset och flykten därifrån undersöker Kristoffer Leandoer barnens roll i skönlitteraturen och blottlägger en pedofil litterär praktik där barnen systematiskt används till att legitimera vuxnas begär, nostalgi och dödsdrift. Barn är ett litterärt strövtåg i linje med författarens prisbelönta essäböcker Mask och Slut.

Läs mer…

Eva Ribich: Om ingenting annat innan, 280 × 326 px
Om ingenting annat innan är en samling dikter som rör sig från den yttersta cirkeln, till den innersta. Från bruset på Chicagos gator, vidderna av Lake Michigan och dess stränder – till förnimmelser och minnen som väcks till liv en sömnlös natt. Eva Ribichs sjunde diktsamling handlar om att leva med minnen av händelser som en gång rev upp tillvarons grund.

Läs mer…

Kerro Holmberg: Morgonen efter valet, 280 × 326 px
Nämligen så att jag tappade huvudet
som från en illa tillskruvad skyltdocka
Med ett ihåligt kras i gruset,
ögonvitorna blottade
och tungan som ett slängande roder
rullade det ned i ett sumpigt dike

Läs mer…

Hanna Hallgren: Ett paradis, fastän förtorkat, 280 × 346 px
Med Ett paradis, fastän förtorkat avslutar Hanna Hallgren den dikttriptyk som hon arbetat med sedan 2012. De två tidigare delarna är Den litterära vetenskapsteorin (2014) och Det som övar annorlunda likt ett hjärta (2016).

Läs mer…

Alice Kassius Eggers: Borderline, 280 × 326 px
Ett vittnesmål och en stöld. En sen sommareld och en flicka i Susanna Kaysens Girl, interrupted. Ärrvävnad och hästar, snubblande hastigheter och tjock stillhet. Vita rum och rävarna utanför. Vissa tal är absoluta, det talade ordet är det sällan. ”Något måste vara beständigt / Ingenting, inget som jag vet / Att allt brinner / Ja, att allt brinner”.

Läs mer…


I april 1978 dog den engelsaka sångerskan Sandy Denny, 31 år gammal. Två år senare hade även hennes bror och mamma gått bort. De lämnade pappan Neil efter sig i en lägenhet i Wimbledon. Han överlevde sin familj med arton år. Detta är en roman om musik, litteratur, tennis och det sydengelska landskapet. Men också en berättelse om vad som kan göra livet värt att leva.

Läs mer…

Sorgedagbok, 280 x 246 px
Dagen efter moderns död den 26 oktober 1977 påbörjade Roland Barthes Sorgedagbok. Han kommer där att följa processen att sörja en älskad människas bortgång lika nära som han i Kärlekens samtal följt förälskelsens process, genom att studera relationen till det som blir kvar efter en människa och det som går förlorat i och med hennes död. På 330 vita kort registrerade han varje reaktion, varje förnimmelse under sorgearbetet. Boken kom att bli Barthes mest personliga verk. Med filosofins och litteraturens hjälp blottläggs det mest intima och utlämnade hos en människa. Genom sin kompromisslöst utforskande ärlighet ger Sorgedagbok ett viktigt bidrag till vår kunskap om oss själva. Sällan har litteraturen tjänat ett så tydligt syfte: att vara till tröst.

Läs mer…