En bok i loop, som ställer de vardagliga och avgörande, de sorgsna såväl som de mest romantiska, de dagstidningsvetenskapliga och de överraskande mötenas frågor, till sig själv, till varat och, ja, vad eller vem är egentligen – den?

Läs mer…