himmelriket,_280x421
Emmanuel Carrères nya bok berättar historien om de första kristna och hur två män, Paulus och Lukas, förvandlade en liten judisk sekt samlad runt sin förkunnare, till en religion som på tre sekel först undergrävde romerska riket och därpå erövrade hela världen. Men den är också en berättelse om vad kristendomen är idag, vad den fortfarande förväntar sig av oss, på vilket sätt den fortfarande angår oss och hur den kunnat få en sådan enorm framgång och varaktighet. Med sig själv som utgångspunkt, fullständigt förbehållslöst och med den brutala uppriktighet och totala avsaknad av självcensur som har blivit hans signum sedan Doktor Romand, ger Emmanuel Carrère sin bild av kristendomen och vad (och hur) den blivit till.

Läs mer…