John Webb: Terraform,_280x267
Urbaniseringen sker över hela världen, ibland i förfärande grad och till enorma kostnader för miljön och djurlivet. I denna bok är dock fotografierna från länder där förändringarna i allmänhet betraktas som relativt kontrollerade, och chockerande i kraft av sin omfattning eller hänsynslöshet. Likväl visar bilderna på vardagliga platser som ofta förbises vid den gradvisa förvandlingen av planeten till att helt domineras av mänsklig aktivitet och bosättning, där den naturliga välden inte längre har någon plats.

Läs mer…