Judith Schalansky: Förteckning över några förluster, 280x462
»Det är alltid något som saknas. Ögat ser, hjärnan fyller i: brottstycken blir till byggnader, de dödas dåd blir levande, mer fantastiska och fullkomliga än de någonsin var.«

En bok om luckornas dragningskraft, fragmentens fullkomlighet, det förlorades närvaro och berättelsens oförgängliga kraft.

Läs mer…