Tack för din beställning! Ditt ordernummer är
Du bör få ett bekräftelsemejl inom kort.
Vänligen betala in din betalning, , till nedanstående konto:

Plusgiro 28 30 38-8

Eller genom överföring till:

Bank: Nordea
Address: 105 71 Stockholm
IBAN: SE78 9500 0099 6034 0283 0388
BIC: NDEASESS

Skicka gärna ett mejl till ekonomi@pequod.se när du har gjort din inbetalning!