En faktura kommer att bifogas försändelsen. Vänligen betala den inom föreskriven tid (30 dgr).