Södra Förstadsgatan 18
211 43 Malmö

Tel: 040-780 80   Fax: 040-780 84

Plusgiro: 28 30 38-8
Bankgiro: 5269-1284

Org.nr: 556572-4795

E-post: info•pequod.se