• Tema: Postdramatik

 • Beata Berggren: Mere-exposure – Skönlitterär text som handlar om hur man tittar på och förhåller sig till att titta på konst, samt konsekvenserna av detta seende.
 • Johan Jönson: Medeamutation – Pjäs ursprungligen skriven som hörspel eller för scenen med Marie Göranzon i huvudrollen.
 • Jörgen Dahlqvist & Ida Linde: En mailkonversation om relationen mellan text och scen i den moderna dramatiken.
 • Katja Frederiksen: Rodina – Illustrationer kring berättelse om Rodina, teater i korsning mellan dans och cirkus.
 • Kristian Hallberg: Utdrag ur konspirationen – Text skriven för scen.
 • Kristina Hagström-Ståhl: Nu börjar min text – Essäistisk text om bland annat Hélène Cixou och Susan Lori Parks dramatik.
 • Monika Rinck: Dikter – Dikter ur zum fernbleiben der umarmung.
 • Jean Cocteau: Ur De förskräckliga barnen – Ett utdrag ur romanen från 1929. Syskonen Elizabeth och Paul ger sig iväg till ett liv där gränsen mellan iscensättning och verklighet negligeras.
 • Martin Högström: Litteraturens scenografi – Ett nedslag i Dominique Maingueneaus begreppsapparat lånad från teatern, i ett försök att skapa en lingvistik analysmetod som tar hela den språkliga aktiviteten i anspråk.
 • Imri Sandström: ur Talakterna – En undersökning av samtalets logik och dramaturgi.
 • Gertrude Stein: Play – Om teater.
 • Anne Carson: Mimnermosintervjuerna (I) – Skönlitterärt samtal på gränsen till fantastiken och med fokus på fantasin.
 • Katja Fredriksen: Suit – Linjer följer rörelserna i Braquesinspirerade ritningar.
 • Tim Etchells: Om skrivandet som perfomance – Etchells gär här ett försök att skriva sin egen performance. En essälik text om det aktiva i handlingarna skriva och läsa.
 • Forced Entertainment: Ur Speak Bitterness – Text för performance.
 • Harold Pinter: Natt – En liten fin pjäs, ibland kallad sketch, från 1969.
 • Martin Crimp: Ur Hotet mot hennes liv – Med denna pjäs fick Martin Crimp sitt stora genombrott. Som att spela tennis utan nät. I 17 delar presenteras Anne, självmord, Annie, världskrig, cykling, globalisering, Paul och dekadensen.
 • Brigid Murnaghan: Dikter – Nyöversatta dikter av beatpoeten Murnaghan.
  Tom Sebastian: Ur Anteckningar från en målare – Dikten ”Hovedbanegården i Köpenhamn”.

 • Mats Kolmisoppi: Albatross – Nyskrivet röstspel av Kolmisoppi.


128 sidor, häftad.

70,00 SEK


Gå till kassan