Här har du möjlighet att teckna ett abonnemang på Pequod Press utgivning. Om du anmäler dig till tjänsten kommer du cirka en månad före utgivningen få information om alla ny böcker. Bekräftar du ditt intresse kommer du få boken sänd till dig till ett pris som är 20 procent lägre än det vi erbjuder andra kunder. Välj vilken den av vår utgivning som intresserar dig.