I en tid där korthuggna fraser har blivit ett vanligt kommunikationsmedel framstår Artur Lundkvists afolyrismer som en källa till kunskap, inspiration och språklig skolning. I afolyrismen sökte han en en friare och mindre högtravande uttrycksform än den vanliga aforismen, och i sin associativa åskådlighet känns de dessutom mer aktuella än någonsin. För Lundkvist var språket något som man bygger upp och vårdar likt en vänskap eller kärleksrelation, och språkets hälsa förknippade han med människans och samhällens – ett hälsotillstånd som alltjämnt har sina svackor.

Sammanställning och förord: René Vázquez Díaz

Läs de första sidorna i boken.

Utkom 7 september 2010.
56 sidor, häftad.

Recension i Svenska Dagbladet.
Recension i HD.
Recension i Dalademokraten.
Recension i Sydsvenskan.

Pris: 100,00 SEK


Gå till kassan