Det fyrtioåttonde numret gavs ut digitalt och finns att läsa här.