Född år 1963 i Kronoby och bosatt i Vasa sedan 1990. Han har sedan slutet av 1980-talet verkat som poet och kritiker.

Böcker utgivna på Pequod Press: