Peter Lucas Erixons är en viktig röst i sin generation. Hans författarskap förenar visionära djup med stark närvaro och inlevelse och hans böcker visar prov på en ovanlig mångsidighet och bredd. Stoft och vind är hans tionde bok och femte roman.
www.peterlucaserixon.inc.se

Böcker på Pequod Press: