Lars Hermansson är född 1961 i Sandviken och numera bosatt i Stockholm. Sedan debuten 1987 har han givit ut fyra diktsamlingar.

Böcker på Pequod Press: