Jenny Högström är född 1974 och bosatt i Göteborg. Jenny är verksam som litteraturkritiker, författare och översättare.


Böcker på Pequod Press: