Nils Bergendal är fotograf och filmare. Hans senaste film, animationen German Shepherd, blev internationellt prisad. Hans förra bok The Name of Us handlar nedläggningen av Zoologiska museet i Lund.

Valle Westesson är kulturarbetare och författare med boktitlarna 100 balla ställen i bagaget. Han har också skrivit teaterpjäser åt Malmö och Borås stadsteatrar, samt tevemanus åt SVT.

Böcker på Pequod Press: