Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera.
Pequod är en oberoende kulturtidskrift som arbetar tematiskt inom ett brett fält av konst, musik, film och litteratur. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade favoriter, varvat med kvalificerade essäer, presentationer och intervjuer.
Exempel på teman är “Kaffe” och “Nostalgi”.

Södra Förstadsgatan 18
211 43 Malmö

Tel: 040-798 55 Fax: 040-780 84

info•pequod.se

Vi finns även på twitter och på facebook.