Roland Barthes (1915–1980). Fransk författare, semiotiker och professor på Collège de France. Med Litteraturens nollpunkt år 1952 introducerade Barthes begreppet ”författarens död”, men blev i sitt eget författarskap bara mer och mer personlig och närvarande, en process som kulminerade i och med Sorgedagbok.