Eva Ribich är född 1970 i USA och uppvuxen utanför Stockholm. Hon har tilldelats ett flertal litterära priser, däribland Gerard Bonniers lyrikpris 2008.

Böcker på Pequod Press: