Helena Lie: Genealogi, omslag 220x256 px.
Helena Lies debutdiktsamling är en berättelse om arv, trauma, våld, sorg. När det genetiska arvet används som tröst och förklaring inför ett våld man själv åsamkats, kan det samtidigt vändas till en krampaktig insikt om det egna arvets obönhörlighet. Eller finns det en väg ut ur denna förtvivlade determinism?

Läs de första sidorna ur boken.

Utkommer 23 februari, 2021
57 sidor, häftad.

Pris: 150,00 SEK


Gå till kassan