Clemens Altgård, Per Linde, Christian Lundberg, Håkan Sandell

Med antologin Stridselefanter nedför vägen igen tar forna Malmöliga med sina läsare på en resa i poesin genom ett samhälle där förändringarna sker allt snabbare. De nya dikterna visar tydligt att de utvecklats i olika riktningar, men också att det fortfarande finns viktiga gemensamma nämnare. Boken är försedd med initierat förord av den danske litteraturkritikern Erik Skyum-Nielsen.


60 sidor, häftad.

Pris: 70,00 SEK


Gå till kassan