• Tema: Staden och grymheten

 • Förort
 • Dan Hallemar: Staden och marginalen
 • Åsa Maria Kraft: Replikskifte
 • Pontus Dahlman: Det är i detta land men på andra sidan – ensamhet och avstånd präglar Gunnar Eddegrens poesi
 • Gunnar Eddegren: Tre dikter
 • J. G. Ballard: Ur Skändlighetsutställningen
 • Anne-Marie Berglund: Ankomster
 • Pierre François Lacenaire: Ur Memoarer
 • Reynaldo Valhino Alvarez: Tio dikter
 • David Brolin: Lördag med döden – anteckningar om Klas Katt
 • Per-Eric Söder: Tre dikter
 • Roberto Mascaró: Lautréamont
 • Michel Couturier: Förströelser för den sängliggande rymdvargen
 • Fredrik Nyberg: Tre dikte
 • Kritik: Nya böcker av Pia Tafdrup, Ruth Halldén, Kristian Lundberg, Staffan Söderblom, Ulf Eriksson, Gabriella Håkansson, Elisabet Larsson


Gästredaktör: Kristian Lundberg

96 sidor, häftad.

Pris: 50,00 SEKGå till kassan