• Tema: Postkolonialism

 • Europa • Ales Steger
  Dikt om Europas drömmar och mardrömmar.

 • Postkoloniala Skåne • Niklas Bernsand
  Skåningar – Sveriges tjuvasjier?

 • Elegi vid domslut • Oskar Åhrén
  Sydsamisk dikt.

 • Strunge och negerbegreppet • Thomas Andersson
  Essä om att bli en del av det man står utanför

 • Biografi som kategori • Astrid Trotzig
  Om begreppet ”invandrarförfattare”. När kritikernas personfixering får biografi och litteratur att smälta samman

 • Kommentar till Sarah Kirschs dikt ”Noak Nemo” • Jonas Ellerström
  Jonas Ellerström funderar över alliterationen i namnen hos två stora sjöfarare

 • Kommentar till Richard Brautigans dikt ”Den amerikanska undervattensbåten” • Jonas Ellerström
  En U-båt under den amerikanska präriens malström

 • Captain Nemo • Anna Jörgensdotter
  Betraktelse från flickrummet

 • En bok inför tribunalen • Magnus Nilsson
  Litteraturvetaren Magnus Nilsson gör olika läsningar av Joseph Conrads Mörkrets hjärta

 • Dykarklockorna • Gunnar Blå
  Laddning på djupet

 • Ur Till Västindien • Albert Larsson
  En matros dagboksanteckningar från ångkorvetten Balders sista resa

 • Re citat iver • Dmitri Plax
  Orden förblir de samma, men dess sammanhang är nytt

 • Slovener i Trst • Borut Klabjan
  Slovenske historikern Borut Klabjan redogör för historien från byn i Nya Europa

 • Ur Sex liter luft • Andrzej Tichy
  Utdrag ur en roman under utgivning


96 sidor, häftad.

Pris: 50,00 SEK


Gå till kassan