På dess naturliga,_280x326
Man kan förlora huvudet på många sätt och av många orsaker. Men ingen slipper undan. Drivna av hemlängtan och en aldrig sinande hunger, korsar vi våra spår, om och om igen, i ett lika löftesrikt som grått och blodigt landskap. På dess naturliga plats är en långdikt. Eller en inre monolog. Eller en kör av röster. Eller helt enkelt 805 rader mellan gryning och skymning, extas och smärta. Den kan läsas som en fortsättning på All denna öppenhet som kommer. Eller som en helt egen bok.

Läs mer…

himmelriket,_280x421
Emmanuel Carrères nya bok berättar historien om de första kristna och hur två män, Paulus och Lukas, förvandlade en liten judisk sekt samlad runt sin förkunnare, till en religion som på tre sekel först undergrävde romerska riket och därpå erövrade hela världen. Men den är också en berättelse om vad kristendomen är idag, vad den fortfarande förväntar sig av oss, på vilket sätt den fortfarande angår oss och hur den kunnat få en sådan enorm framgång och varaktighet. Med sig själv som utgångspunkt, fullständigt förbehållslöst och med den brutala uppriktighet och totala avsaknad av självcensur som har blivit hans signum sedan Doktor Romand, ger Emmanuel Carrère sin bild av kristendomen och vad (och hur) den blivit till.

Läs mer…

Förkylningen
Förkylningen är en tudelad och spräckt roman i många skikt. Vad inledningsvis en apokalyptisk förkylningsepidemi kan betyda för den ensamma människans utplåning och uppgående i en annan, speglas senare i virrvarret kring konstnärsparet Unica Zürn och Hans Bellmer. Förkylningen vill både kärleksfullt förstå och ilsket upplösa parbildning sedd som saga och realitet, och låter denna dubbla tråd vira sig runt vitt skilda sorters begär med tillhörande, ofta våldsamma, komplikationer.

Läs mer…


röda bok. är en samling hårt koncentrerade dikter. Kärlek är ett centralt tema, liksom moderlighet, minnet och naturen. Med lika mått skärpa, allvar och lekfullhet närmar sig Jonas Bruns nya dikter de fundamentala existenspunkterna.

Läs mer…


En bok i loop, som ställer de vardagliga och avgörande, de sorgsna såväl som de mest romantiska, de dagstidningsvetenskapliga och de överraskande mötenas frågor, till sig själv, till varat och, ja, vad eller vem är egentligen – den?

Läs mer…

Hög grumlighet noterad, 280 x 375 px
Segeå, ett av våra mest åsidosatta vattendrag, visade sig också vara ett av de mest intressanta. Författaren Valle Westesson och Nils Bergendal gav sig ut på en upptäcktsfärd från mynning till källa och hittade inte bara en levande kulturbygd med fabriker, plöjda åkrar och golfbanor utan också mängder av hälsningar från det förflutna.

Läs mer…


Om hur han kom på tanken till den första boken som Pequod Press gav ut av honom, Enskilda nöjen – 61 korta prosatexter om människor ur alla åldrar, kön och världsdelar som masturberar – har Harry Mathews sagt: ”Jag hade precis kommit tillbaka från Europa, och jag hade jetlag. Jag vaknade vid fyra på morgonen och de första sex texterna dikterades åt mig av en ängel.” Och om den senaste Pequod gav ut – Mitt liv i CIA – har han sagt: ”Allt är sant och allt är falskt, som vilken bok som helst.” Om den mellersta boken Pequod gav ut – Lantlig kokkonst från centrala Frankrike: rostad urbenad rullad fylld lammbog (farce double) – har han sagt: ”Hur skulle det vara att skriva ett recept som använde varje ingrediens och teknik över huvud taget känd av europeiska kockar, sånär som på socker och bakning.” Harry Mathews bäste vän i Frankrike, Georges Perec, som själv bland mycket annat skrivit en tjock roman utan att använda bokstaven e, anklagade Mathews för att följa regler från en annan planet.

Harry Mathews publicerade ett trettiotal titlar: poesi, noveller, romaner, essäer. Han gjorde en ovärderlig katalogisk insats genom verket The Oulipo Compendium. Han var den ende amerikanen i Oulipo. En stor del av sitt liv bosatt i Frankrike. Född 1930 på Manhattan, New York och död 25 januari 2017 i Key West, Florida.


Andreas Lundberg har mycket välförtjänt nominerats till Borås Tidnings pris Årets debutant för Storm i den pelare som bär:

”Han skriver ur existensens djupaste mörker. Det är en litterär bedrift att finna ett språk som kan omfatta, förmedla och gestalta detta” motiverar juryn.

Förlaget önskar honom all lycka!


Hanna Hallgrens nya diktbok välver sig kring tre diktrader av den österrikiska poeten Ingeborg Bachmann: ”Laßt eine Weile jetzt. / Keins der Gefühle sprechen, / Den Muskel Herz sich anders üben”. Att hjärtats muskel övar annorlunda kan vara direkt avgörande, exempelvis under ett krig, längs en död, eller genom en kärlek.

Läs mer…

John S. Webb: Skåne kust / Coast, omslag 280 x 264 px
Skånes extremt varierande kustlinje går en osäker framtid till mötes på grund av den globala uppvärmningen. Mycket kommer att se annorlunda ut när Skånes kuststäder försöker förhindra skador på land och egendom. Här och var kommer konstgjorda hinder byggas, på andra platser kommer kusten erodera och återerövras av havet. Detta är en bok som vill dokumentera och på ett objektivt och poetiskt sätt visa på de rådande omständigheterna för Skånes kust.

Läs mer…